BETONGTRANSPORT

Betongtransport innebærer levering av ferdigblandet betong direkte til byggeplasser, tilpasset både småskalaprosjekter for private og store industrielle byggeoppdrag.

Hvordan gjør vi det? Vi benytter spesialiserte betongbiler som kan holde betongen i optimal tilstand under transport. Dette sikrer at betongen er klar til bruk ved ankomst til stedet.

Fordeler:

  • Kvalitetssikring: Vedlikeholder betongens kvalitet under transport for optimal styrke og holdbarhet i det ferdige produktet.
  • Fleksibilitet: Tilbyr tilpasning av betongblandinger basert på prosjektspesifikke behov og spesifikasjoner.
  • Pålitelighet: Sikrer punktlig levering til både urbane og landlige byggeplasser, uavhengig av trafikkforhold.