870 Stetter betongbil

Betongtransport

default

870 Stetter betongbil

  • Transporterer betong
  • Fordeler betong med hydraulisk renne 9 m