899 Stetter betongbil

Betongbil

default

899 Stetter betongbil

  • Transporterer betong
  • Fordeler betong med hydraulisk renne 9 m