MASKINER

Relevante maskiner for spyletjenester

Vår avdeling for rør- og industri-spyling tilbyr en moderne park av spylebiler.
Dette er spesialmaskiner som benyttes for spyling/rengjøring av rørledninger og tanker, tette avløp og suging av ulike materialer. Dette kan være tømming av sandfang, slam og fettutskillere og annet flytende industriavfall.
Spylebilene er godt utstyrt med slanger og dyser med ulike dimensjoner.  

Vi tilbyr også kamera for rørinspeksjon.