TØMMING AV SEPTIKTANK

Tømming og vedlikehold av septiktanker for å sikre at avfall håndteres trygt og i henhold til miljøforskrifter, og for å forhindre lekkasjer.

Hvordan gjør vi det? Vi tømmer både tette tanker og slamavskillere basert på lokal lovgivning og kundens behov, og sørger for at prosessen er hygienisk og miljøvennlig.

Fordeler:

  • Forhindrer forurensning og potensielle helsefarer.
  • Opprettholder systemeffektivitet og forlenger septiktankens levetid.