VÅTE OG TØRRE MASSER

Fjerning og transport av våte og tørre masser som leire, pukk, sand, lecakuler, jord, støv og korn, effektuert med høykapasitets supersugere og vakuumgravere.

Hvordan gjør vi det? Ved hjelp av vakuumteknologi fjernes masser uten direkte kontakt, noe som beskytter underliggende infrastruktur og overflater.

Fordeler:

  • Skånsom mot infrastruktur ved å minimere risiko for skade.
  • Effektiv og rask fjerning og transport av masser.
964 Cappellotto Supersuger