Om oss

I Steen Betongpumping AS har vi over 40 års erfaring fra betongbransjen. Med flere avdelinger på landsbasis og de beste maskinene på markedet tilbyr vi i dag tjenester innen betongpumping og -transport, samt rør- og industrispyling

Etablering

Tore Steen startet i betongbransjen tidlig på 80-tallet. Først med transport av betong og tilslag, senere med produksjon. Med egen blandemaskin ble det produsert betong ute på byggeplasser over store deler av landet. I denne perioden, og fram til dagens aksjeselskap ble stiftet i 1997, ble virksomheten drevet gjennom enkeltmannsforetaket Tore Steen Transport.

Da Steen Betongpumping AS ble etablert i 1997 drev selskapet med langtransport, gruskjøring, betongkjøring og -pumping. Fra 2002 ble virksomheten mer spesialisert mot betongpumping.

Per i dag har selskapet flere avdelinger på landsbasis, både på betongpumping og -transport, samt rør- og industrispyling.

Driften i dag

Steen Betongpumping AS drives i dag fra egne lokaler på Gråmyra utenfor Levanger. Selskapet har avdelinger i Trondheim, Ålesund og Ørsta. I tillegg er selskapet mye involvert i prosjekter og har lang erfaring i å drifte maskiner på krevende oppdrag.  De største prosjektene har hatt en varighet på flere år – Aukra-utbyggingen og Nordøyvegen på Møre er eksempler på dette.

I 2018 fikk selskapet enda bedre fotfeste i Trondheim da Trondheim Betongpumping AS ble en del av Steen Betongpumping AS.

Spylebiler for Rør- og Industri-spyling

Denne avdelingen ble etablert i 2015.  Siden den gang har antall maskiner og ansatte som er engasjert med denne type oppdrag økt jevnt i takt med etterspørsel.  Det stilles stadig nye krav til utføring og det er satset mye på å tilby de beste maskinene som er tilgjengelig i markedet.

En Supersuger ble innkjøpt i 2021 og har et stort marked for blåsing og suging av mange typer materialer.

Spyleavdelingen utvikles hele tiden med nye maskiner og utstyr av ypperste kvalitet.

De beste maskinene på markedet

Det satses sterkt på å bli en ledende aktør i de bransjer vi jobber.  Enten det er betong eller spyling.  Filosofien er at det alltid skal investeres i de beste maskinene som er på markedet.  Dette har gitt gode resultater og selskapet har derfor gode referanser på de tjenester som tilbys

Dagen leder er Arne Norum Steen. Han er sønn av Tore og leder familie-bedriften. Han er aktiv ute blant våre kunder og er opptatt av å løse daglige utfordringer sammen med firmaets ansatte på en effektiv og trygg måte.