Tjenester

Betongpumping

Dette er biler som transporterer fersk betong fra fabrikk til byggeplass. Dette er biler som tar vare på betongens egenskaper og bidrar til en effektiv og trygg levering.

Lastevolum er ca. 8 m3, avhengig av utstyrsnivå.

Industrispyling

Vår avdeling for rør- og industri-spyling tilbyr en moderne park av spylebiler.  Dette er spesialmaskiner som benyttes for spyling/rengjøring av rørledninger og tanker, tette avløp og suging av ulike materialer.  Dette kan være tømming av sandfang, slam og fettutskillere og annet flytende industriavfall. Spylebilene er godt utstyrt med slanger og dyser med ulike dimensjoner.  Vi tilbyr også kamera for rørinspeksjon.