Industrispyling

Unngå skader på bygg, landskap og eiendom - forebygg tette vann- og avløpsrør enkelt og effektivt med høytrykkspyling!

Rør og industrispyling

Vår avdeling for rør- og industri-spyling tilbyr en moderne park av spylebiler.  Dette er spesialmaskiner som benyttes for spyling/rengjøring av rørledninger og tanker, tette avløp og suging av ulike materialer.  Dette kan være tømming av sandfang, slam og fettutskillere og annet flytende industriavfall. Spylebilene er godt utstyrt med slanger og dyser med ulike dimensjoner.  Vi tilbyr også kamera for rørinspeksjon.

Supersuger

Vår Supersuger tar seg av de virkelig tøffe oppgavene.  Dette er en maskin som kan suge ulike typer masser – også grove og tørre materialer. Den kan også benyttes for å blåse forskjellige masser, f.eks. singel, over lengre distanser.  Dette er en super maskin som sparer kunden for mye arbeid og gjør jobben på en effektiv måte. Ved hjelp av en spesialslange med roterende stuss er denne maskina meget godt egnet for å grave/fjerne løse masser på en skånsom måte – f.eks. rundt grunnmurer, tankanlegg, kabler og rør.